GPW już blisko lokalnego przegrzania

Wrześniowy odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków („Wskaźnik”) dalej utrzymuje się w zakresie potwierdzającym dynamiczny wzrost gospodarczy w Polsce i to, że krajowa gospodarka jest w fazie boomu. We wrześniu odczyt wskaźnika dotyczący bieżącej oceny sytuacji gospodarczej (oś pozioma) uległ wyraźnemu obniżeniu, natomiast perspektywy na kolejne dwa kwartały (oś pionowa) pozostały na tym samym poziomie. Oba elementy jednak nadal znajdują się blisko historycznie wysokich poziomów.

Ta specyficzna dywergencja, jaką jest silne obniżenie oceny bieżącej przy utrzymaniu wysokiej oceny perspektyw na przyszłość, ostatni raz miała miejsce w połowie 2019 roku. Wtedy gospodarka przechodziła spowolnienie, które obecnie również ma miejsce, przy czym te sytuacje diametralnie różni punkt odniesienia. Wtedy dynamika PKB obniżała się z 5%, a obecnie z rekordowych 11%.

Odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków, wrzesień 2021

Odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków, wrzesień 2021
Opracowanie: DNA Rynków

Wskaźnik potwierdza przypuszczenia, jakie sygnalizowaliśmy w komentarzu do odczytu z ubiegłego miesiąca („Dalsze wzrosty na GPW na razie niezachwiane.”), że wyznaczony został szczyt gospodarczej aktywności. Dane GUS szacujące dynamikę PKB w 2Q 2021 na 11,1% potwierdzają te wnioski. Analizując szczegóły wskaźnika składające się na odczyt bieżący, niepokojącym jest fakt, że spadły wszystkie czynniki w porównaniu do sierpniowego odczytu. Trudno nad tym ubolewać, bo to nadal wysokie wartości. Widać jednak, że w gospodarce zachodzą istotne zmiany. Odnieśmy to do kilku przykładów. Rynek pracy nadal trzyma się dobrze, ale płace lekko zwolniły, mimo to rosną jednak relatywnie szybciej niż w latach 2017-2019. Popyt na kredyt wśród firm rośnie, ale poziom inwestycji rozczarowuje. Polska produkcja przemysłowa notuje silny wzrost o 9,8%, ale jest to wynik słabszy od oczekiwań. Sprzedaż detaliczna rośnie o 8,9%, lecz to również wynik poniżej oczekiwań. Dodatkowo u największych partnerów handlowych Polski widać rosnące obawy o wyzwania dotyczące najbliższej sytuacji dotyczące ryzyk związanych z wariantem delta koronawirusa i konsekwencji jakie może on wywołać w skali do 3 miesięcy (np. lockdowny, absencje pracowników, problemy z dostawami, wzrost cen).

Na osobny akapit zasługuje najbardziej negatywny czynnik wpływający na ocenę bieżącą, którym była inflacja. Wzrost tego wskaźnika jest zdecydowanie powyżej oczekiwań i wybił się na wieloletnie krajowe maksima (w Polsce 20-letnie). Wpłynęło to na Wskaźnik negatywnie zarówno poprzez spadek nastrojów konsumenckich oraz rosnącymi cenami producentów. Wszystko wskazuje więc na to, że komponent inflacyjny na dłużej będzie negatywnie wpływał na odczyty naszego Wskaźnika.

Optymistyczne pozostają oceny perspektyw gospodarczych, bo tutaj większość komponentów pozostała bez zmian. Wpływ dwóch ważnych elementów praktycznie się zneutralizował.

Obecnie Wskaźnik Koniunktury DNA Rynków sugeruje, że polska gospodarka w 2021 roku zanotuje wzrost PKB o 5,6% r/r, oraz to że najbardziej dynamiczna faza odbicia gospodarczego jest już za nami. Przed nami jednak co najmniej dwa kwartały z dynamiką PKB na poziomie 4,5-5,5% i brak ryzyka pojawienia się istotnego spowolnienia.

Podsumowanie Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków dla inwestorów

Myślę, że nadany temu wpisowi tytuł najlepiej oddaje obecne odczyty naszego Wskaźnika. W tym roku po trafnej styczniowej prognozie trendu bocznego w pierwszym kwartale („Nadchodzący trend boczny?”), zapowiedzi nowego ATH z maja („Historyczne szczyty indeksu WIG jeszcze w tym roku”) i finalnie podwyższeniu prognoz na kolejne szczyty WIG z lipca („Kolejna fala rekordów GPW jeszcze przed nami”) przyszedł ten czas, w którym jesteśmy zmuszeni lekko stłumić nasz optymizm. Lipcowa prognoza kolejnej fali wzrostów indeksu WIG o zasięgu 75 000 punktów, którą podtrzymaliśmy z odczytem sierpniowym, w dalszym ciągu pozostaje według nas w mocy.

W dalszym ciągu na bazie odczytów Wskaźnika prognozujemy więc, że WIG osiągnie do końca tego roku falę wzrostów o zasięgu przekraczającym 75 600 punktów. Zwracam jednak uwagę na to, że od tego pułapu dziś dzieli nas już tylko około 6,5%, a ostatnie dwa odczyty Wskaźnika mówią o nadchodzącym lekkim ochłodzeniu. Wrześniowy odczyt interpretujemy już jako potwierdzenie odczytu sierpniowego i zapowiedź scenariusza, w którym po osiągnięciu poziomów bliskich zakładanym, WIG przejdzie w kolejny trend boczny, którego oczywiście konsekwencji dziś nie sposób bez kolejnych wskazań prognozować.

Z jednej strony to wciąż dobra informacja oznaczająca dla inwestorów, że przed nami kolejne rekordy indeksu. Z drugiej jednak czas największych na razie wzrostów (w horyzoncie prognozy Wskaźnika) już za nami.

Opracowanie: DNA Rynków

Do zarobienia!

Dowiedz się więcej!

> Poznaj szczegóły Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków! <

Najnowszy odczyt Wskaźnika znajdziesz poniżej!
Nota prawna: Powyższy materiał, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Podsumowania Tygodnia, Analizy spółek oraz Portfel DNA Rynków jest jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.
Zastrzeżenie prawne

Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Może Cię zainteresować również: