Ile powinny wynosić stopy procentowe w USA? Wykres tygodnia #36/2021

Studenci ekonomii mogą kojarzyć coś takiego, jak Reguła Taylora. Opracował ją Johna Briana Taylora, profesora Uniwersytetu Stanforda aktywny również w administracji byłego Prezydenta USA George’a W. Busha (tego młodszego). Stanowi ona pewnego rodzaju przepis na to, jak prowadzona powinna być polityka pieniężna, aby osiągnąć jak najlepsze efekty w długim okresie.

Taylor uważał, że prowadzenie polityki pieniężnej w sposób uznaniowy nie ma sensu, bo brak wyraźnych reguł zwiększa skłonność do podejmowania decyzji korzystnych w danym momencie, a nie takich, które są optymalne długoterminowo. Zaproponował więc jasną koncepcję dotyczącą tego, jak kształtować swoje działania powinien bank centralny.  Zasady, które wypracował brzmiały następująco:

  1. bank centralny powinien przyjąć docelowy poziom inflacji (cel inflacyjny) i starać się go utrzymać,
  2. polityka pieniężna powinna reagować na zmiany dwóch podstawowych wielkości – realnego produktu krajowego brutto i inflacji,
  3. kluczowym instrumentem oddziaływania powinna być stopa procentowa,
  4. polityka pieniężna nie powinna starać się o stabilizowanie kursu walutowego.

W wersji ogólnej reguła Taylora brzmi następująco: „Stopa funduszy federalnych jest podnoszona lub obniżana stosownie do tego, co dzieje się z realnym produktem krajowym brutto i inflacją. Jeśli realny PKB wzrasta o jeden procent ponad PKB potencjalny (PKB potencjalny należy rozumieć jako wieloletnią średnią poziomu realnego PKB – przyp. autor), to stopa funduszy federalnych powinna zostać podniesiona – przy uwzględnieniu bieżącej stopy inflacji – o 0,5 procent. Jeśli inflacja wzrasta o jeden procent ponad cel wynoszący 2%, to z tego powodu stopa funduszy federalnych powinna zostać podniesiona o 0,5%. Jeśli realny PKB jest równy PKB potencjalnemu, a inflacja jest równa celowi wynoszącemu 2%, to stopa funduszy federalnych powinna pozostawać zbliżona do 4%, co implikuje średnią realną stopę procentową w wysokości 2%.”

Oczywiście pięknie to brzmi w teorii, bo w rzeczywistości żaden bank centralny nie zna dokładnej stopy wzrostu gospodarczego ani stopy inflacji. Wszystkie pomiary w skali makroekonomicznej są w końcu agregowane na pewnym poziomie ogólności. W praktyce jednak reguła ta znajduje zastosowanie przez wiele banków centralnych, chociaż żaden z nich oficjalnie jej nie przyjął.

To prowadzi nas do wykresu tego tygodnia, który pokazuje, jak silne jest odchylenie pomiędzy aktualnymi stopami procentowymi w USA, a takimi, które powinny funkcjonować, gdyby stosować Regułę Taylora. Jeśli faktycznie śledzić Regułę Taylora, to krótkoterminowe stopy procentowe w USA powinny być dziś na poziomie około 6%, a nie 0,25%. Oczywiście taka podwyżka byłaby w obecnej rzeczywistości kompletnie nie do zaakceptowania przez FED, ale długoterminowe utrzymani takiego rozjazdu również nie jest możliwe. Bank Centralny USA jest więc dziś poniekąd w pułapce, z której wychodzić będzie albo długo i niepewnie, albo szybko i boleśnie. Myślę, że wszyscy wiemy, którą opcję wybierze 🙂

Do zarobienia,
Piotr Cymcyk

Zastrzeżenie prawne

Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj również: